คั้นกรวย s51 มาตรฐาน

Full text. - Srinagarind Medical Journal

อุบัติการณ์ของกรวยไตอักเสบ พบประมาณร้อยละ 4 ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานซึ่งอาจเป็นผลร่วมกันระหว่างการลดลงของภูมิคุ้มกันของร่างกายในผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี...

รับราคา

Full text. - Srinagarind Medical Journal

อุบัติการณ์ของกรวยไตอักเสบ พบประมาณร้อยละ 4 ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานซึ่งอาจเป็นผลร่วมกันระหว่างการลดลงของภูมิคุ้มกันของร่างกายในผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี...

รับราคา