อิตาลีเฟลด์สปาร์บด 1703

ทริปกิ่วแม่ปาน..สังขารไม่เที่ยง/kiewmaeparn - ปุ๊บปั๊บ ทัวร์

... ผลคือ หินแง่มน้อยมีเนื้อปริมาณแร่ควอรตซ์มากกว่าหินที่อยู่ข้างเคียงและหินข้างเคียงก็มีปริมาณแร่เฟลด์สปาร์จะผุพังง่ายและเร็วกว่าแร่ควอรตซ์.

รับราคา

ทริปกิ่วแม่ปาน..สังขารไม่เที่ยง/kiewmaeparn - ปุ๊บปั๊บ ทัวร์

... ผลคือ หินแง่มน้อยมีเนื้อปริมาณแร่ควอรตซ์มากกว่าหินที่อยู่ข้างเคียงและหินข้างเคียงก็มีปริมาณแร่เฟลด์สปาร์จะผุพังง่ายและเร็วกว่าแร่ควอรตซ์.

รับราคา