คร่ำครวญโมดูลธุรกิจบด

วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ - กรมการศาสนา

มีความซื่อตรงในการทำธุรกิจ ทำงานประจำวันด้วยความตรงไป. ตรงมา ไม่ติดสินบนและไม่รับสินบน .... แรงร้าย ไม่คร่ำครวญหวนไห้ ไม่ทุกข์ระทมกับความทุกขเวทนา. ที่มาประสบพบเข้า ..... ข้าวขาว ข้าวเหนียว. มันฝรั่งบด ฯลฯ นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลในเลือดอาจแปรปรวน.

รับราคา

แสดงกระทู้ - พรทิพย์ - มัชฌิมา

31 ก.ค. 2012 ... ปล่อยเต่า 3 ตัว หรือ 9 ตัว ทุกๆ 7 วัน ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ให้ครบ 5 ครั้งปรับดวงธุรกิจการงาน 8. ... ไม่พึงเศร้าโศก ไม่พึงลำบากใจ ไม่พึงถือมั่นไม่พึงร่ำไร ไม่พึงทุบอกคร่ำครวญ ...... หล่อนก็เอาอะไรนักหนาไม่รู้ เละๆ เทะๆ มาบดให้เรากิน ไอ้เราจะไม่กินก็ไม่ได้...

รับราคา

วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ - กรมการศาสนา

มีความซื่อตรงในการทำธุรกิจ ทำงานประจำวันด้วยความตรงไป. ตรงมา ไม่ติดสินบนและไม่รับสินบน .... แรงร้าย ไม่คร่ำครวญหวนไห้ ไม่ทุกข์ระทมกับความทุกขเวทนา. ที่มาประสบพบเข้า ..... ข้าวขาว ข้าวเหนียว. มันฝรั่งบด ฯลฯ นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลในเลือดอาจแปรปรวน.

รับราคา

แสดงกระทู้ - พรทิพย์ - มัชฌิมา

31 ก.ค. 2012 ... ปล่อยเต่า 3 ตัว หรือ 9 ตัว ทุกๆ 7 วัน ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ให้ครบ 5 ครั้งปรับดวงธุรกิจการงาน 8. ... ไม่พึงเศร้าโศก ไม่พึงลำบากใจ ไม่พึงถือมั่นไม่พึงร่ำไร ไม่พึงทุบอกคร่ำครวญ ...... หล่อนก็เอาอะไรนักหนาไม่รู้ เละๆ เทะๆ มาบดให้เรากิน ไอ้เราจะไม่กินก็ไม่ได้...

รับราคา